Hopp til hovedinnhold
9/7-15: Viktig informasjon fra Tingretten - bistandsadvokatene plikter fortsatt å hjelpe
Oslo Tingrett bekrefter overfor støttegruppen at bistandsadvokatenes oppnevnelse fortsatt gjelder, i minst to år til. Etter det vil en ny avklaring komme.

Bistandsadvokatene skal ivareta fornærmedes og etterlattes interesser og gi hjelp og støtte som er naturlig og rimelig i forbindelse med saken. Et eksempel på slik hjelp er å fremme erstatningskrav overfor kontoret for voldsoffererstatning og eventuell klage til Erstatningsnemnda og arbeid i den forbindelse, også dersom det etter noe tid viser seg å sende inn tilleggssøknad fordi tapet viser seg å være større enn først antatt.

 

Berørte kan bytte bistandsadvokat dersom de har behov for det.

 

Her kan du lese hele brevet som tingretten nå har sendt ut til bistandsadvokatene.


Tilbake