Hopp til hovedinnhold
15/9-14: Motstand i Hole kommunestyre mot det nasjonale minnestedet på Sørbråten sender saken tilbake til staten
Nasjonal støttegruppe har i hele prosessen knyttet til minnestedet på Sørbråten i Hole vært opptatt av at de normale demokratiske prosessene skal følges.

En høring ville ha gitt alle berørte parter mulighet til å komme med innspill og legge frem sitt syn. Dette er et viktig demokratisk prinsipp. Når kommunestyret i Hole i dag likevel har sagt nei til å legge saken ut på høring, forholder vi oss til det. Nå ligger ansvaret for videre fremdrift i saken hos Regjeringen.

 

Støttegruppen har hele tiden presisert at minnestedet i Hole er et statlig ansvar hva angår utforming og lokalisering. Vi er positive til at det etableres et minnested i Hole og forventer at minnestedet står ferdig i 2016, som er regjeringens uttalte plan. Forslaget fra statsråd Sanner om å gjennomføre dette som en statlig reguleringsplan er et svar som har vært ønsket av både naboer og kommunestyret i Hole.

 

Nasjonal støttegruppe har ingen flere kommentarer utover at dette synes å være en naturlig løsning i reguleringssaken.

 

 

 

Illustrasjon: Koro (Kunst i offentlige rom)

 


Tilbake