Hopp til hovedinnhold
18/3-14: De nasjonale minnestedene etter 22. juli
Regjeringen bestemte i 2012 at det skal lages to nasjonale minnesteder i Norge etter terrorangrepet 22. juli 2011, og det er KORO (Kunst i offentlige rom) som har ansvar for dette prosjektet.

De nasjonale minnestedene skal hedre både drepte, overlevende, hjelpemannskaper og frivillige. Oppdraget ble formulert av Kulturdepartementet 10. juli 2012, og hele prosjektbeskrivelsen kan lastes ned fra KOROS nettsider.

Plasseringen på Sørbråten ble kunngjort 9. april 2013, og vinneren av den internasjonale konkurransen ble kåret av en enstemmig jury 27. februar i år. Støttegruppens rolle i denne prosessen har vært å delta i prosjektgruppen/juryen med én representant, samt å informere våre medlemmer om prosessen underveis. Det har vi gjort jevnlig via vårt nyhetsbrev og på Facebook. I april 2013 sendte KORO også ut en nettbasert spørreundersøkelse om minnestedene, som vi informerte om på våre offentlige nettsider 19. april, og kunstutvalget for minnestedene presenterte prosjektet på vår fylkesledersamling i september 2013.

Minnestedets utforming har blitt svært godt mottatt både her hjemme i Norge og internasjonalt, og tilbakemeldingene støttegruppen har fått fra våre medlemmer underveis i prosessen, har vært positive. Vi mener at det vedtatte minnestedet vil bli sterkt og verdig.

Etter at vinneren av den nasjonale minnestedskonkurransen ble kåret, ser vi også at flere har reagert på planene og opplever at de ikke har blitt involvert, eller at dette går for fort. Andre igjen mener at et slikt minnested ikke har så stor betydning for dem. Det er bra at alle meninger kommer frem, og at alle blir hørt. Vi ber om at de som engasjerer seg, tar hensyn til og har respekt for andre berørte, slik at meningsutvekslingen blir god og saklig.

Det er viktig for oss å få frem at minnestedene på Sørbråten og i Regjeringskvartalet er nasjonale – det vil si at de er ment å skulle være for hele det norske folket. Det er derfor ikke opp til støttegruppen eller de berørte å utforme eller beslutte om disse minnestedene, selv om vi har fått delta med en representant i prosjektgruppen. Til gjengjeld vil det som kjent komme et eget minnested for de berørte på Utøya, der både etterlatte og andre berørte er sterkt delaktige i prosessen.

Interesserte kan finne prosjektbeskrivelsen og mye annen informasjon på KOROs nettsider: http://minnesteder.no/?utm_source=koro.no&utm_medium=lenke_hoyre_side&utm_campaign=koro.no

I oppdraget fra Kulturdepartementet står det at navnene til de omkomne skal fremkomme på minnestedene. Som vi også har presisert tidligere, betyr det at alle familiene må kontaktes, og KORO har bekreftet at vil være mulig å reservere seg mot bruk av navnet dersom etterlatte ønsker det.

Styret i nasjonal støttegruppe ønsker innspill og kommentarer velkommen, og vår e-postadresse er stottegruppen@22juli.info. Ta gjerne kontakt dersom du har noen spørsmål.


Tilbake