Hopp til hovedinnhold
19/4-13: Spørreundersøkelse vedrørende nasjonalt minnested
Etter angrepene 22. juli 2011 har regjeringen besluttet at det skal etableres minnested i Regjeringskvartalet i Oslo og i Hole kommune. Minnestedene skal hedre de drepte, overlevende, hjelpemannskaper og frivillige.

Et midlertidig minnested i Regjeringskvartalet og et permanent minnested i Hole kommune skal stå ferdig 22. juli 2015. Det permanente minnestedet i Regjeringskvartalet skal ses i sammenheng med ombyggingsplanene for kvartalet.

Kunstutvalget som er nedsatt ønsker i denne sammenheng å få innspill fra hele befolkningen til hvordan minnestedene skal være. Dette vil vi gjøre i form av en spørreundersøkelse.

Minnestedene skal utformes av en kunstner/arkitekt, men innspillene vil være viktige både for kunstutvalget og kunstneren/arkitekten i denne prosessen.

I disse dager utformes kunstvalgets kunstplan. Dette er et dokument forteller kunstnerne og arkitektene som deltar i konkurransen noe betingelsene og forventningene som gjelder for konkurransen og minnestedene. Innspillene vil bli tatt med i denne kunstplanen.

NB! Alle medlemmer av støttegruppa vil få tilsendt link til undersøkelsen når den er klar.


Tilbake