Hopp til hovedinnhold
14/3-13: Viktig melding til etterlatte!
Vi viser til forskningsundersøkelse for etterlatte, søsken og venner.  Det har aldri før vært forsket på etterlatte etter terror i Norge og vi trenger sårt svar. Vi er åpne for tilbakemeldinger når som helst. 

 

Trenger du mer informasjon før du svarer på undersøkelsen, så ta kontakt med den nasjonale støttegruppa v/Beate Vatndal 41450210 eller Lisbeth Røyneland på 95143792, så kan vi svare eller vi kan sette deg i kontakt med prosjektleder Kari Dyregrov ved Senter for Krisepsykologi.

 

For at resultatene fra forskningsprosjektet skal ha gjennomslagskraft f.eks. i forhold til forbedret hjelp for etterlatte er det viktig enda flere deltar enn de som allerede har meldt seg. Det er ikke for sent å være med i prosjektet fra starten av. Bruk skjema dere allerede har fått fra senteret, eller hvis noen har mistet informasjonsbrevet og samtykkeslippen fra SfK, så bare ta kontakt med Kari Dyregrov (tlf. 97735584 eller mail:

kari@krisepsyk.no)

 

Alternativt hvis du ønsker det så kan Beate V. få Kari til å ringe deg opp.

 

Senter for Krisepsykologi vil hjelpe deltakere i prosjektet i kontakt med hjelpeapparatet, dersom noen har behov for det.

 

Støttegruppen håper at så mange som mulig vil melde seg på!

 


Tilbake