Hopp til hovedinnhold
22Juli > Nyheter

Helse
23/5-19: Ny forskning på fysiske følger etter terrorhandlingene 22. juli
Utarbeidet av Sunnas sykehus HF, Oslo universitetssykehus HF og NKVTS. Under kan du lese støttegruppens kommentarer på lanseringen av rapporten 23/5-19 på Litteraturhuset.

>> les mer
15/5-19: Kunnskapsdepartementet overtar ansvaret for 22. juli-senteret
Fra 1. juli blir ansvaret for 22. juli-senteret overført fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til Kunnskapsdepartementet. Senteret driver kunnskapsformidling og undervisning om terroraksjonen og tilhørende tematikk, for skoleelever og samfunnet generelt.

>> les mer
8/5-19: Høring i Stortingets kommunal- og forvaltningskomite
Høringen omhandlet nytt regjeringskvartal (Stortingsmelding nr. 21)

>> les mer
1/5-19: Etablering av los-funksjon
Det er etablert los funksjon for berørte etter terrorhandlingene
22. juli 2011 hos de regionale RVTS’ ene
(Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress)

>> les mer
7/4-19: Sammensetning av styret etter årsmøtet
Oversikt over det nye styret, samt årsmøteprotokoll og revisors beretning.

>> les mer
31/3-19: Nyhetsbrev nr. 25
Nyhetsbrev nr. 25 for mars 2019 er klart.

>> les mer
23/3-19: Årsmøte 2019
Dato: Søndag 7. april 2019, kl. 10:00 – 13:00
Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm

>> les mer
16/3-19: New Zealand - en sterk påminner
Terrorangrep er feige og grusomme uansett hvor i verden det skjer.

>> les mer
14/3-19: Utvidet frist for rett til bistandsadvokat
Bekreftet av Oslo Tingrett

>> les mer
4/2-19: 22. juli-senteret
22. juli-senteret flytter til midlertidige lokaler høsten 2019

>> les mer
1 - 10 Next