Hopp til hovedinnhold
Innkalling til generalforsamling 29.2.2012
Sted:  Fylkeshuset i Sarpsborg kl. 19.30.
Kaffe og mineralvann fra kl. 19.

Vi kaller med dette inn til Støttegruppas første ordinære generalforsamling, etter at vi ble etablert på midlertidig basis 1.12. i fjor. Det midlertidige styret som da ble valgt, skulle forberede ordinær generalforsamling, med fastsettelse av vedtekter, arbeidsplan, budsjett og valg. Styrets forslag følger vedlagt.

Innkalling

Styrets melding

Vedtekter

Arbeidsplan

Budsjett

Valg

 


Tilbake